O blogu

Jak korzystać z bloga?
Blog zawiera dwie główne kategorie artykułów: artykuły drobne i artykuły długie. Rozwijając opcję „Kategorie” w bocznym panelu, znajdziecie je wyszczególnione jako główne oraz jakie pod-kategorie tematyczne się w nich zawierają.

„Artykuły drobne” są krótkimi wpisami, jakie dokonuję na facebookowej stronie niniejszego bloga. Są to newsy, pomniejsze tematy, ciekawostki naukowe i inne. Robię to jednak w paradygmacie, jaki przyświeca mojego blogowi, co mam nadzieję, że czyni je ciekawymi i nieco innymi od tego, co robią inne strony poświęcone astronomii. Artykuły te są wyróżnione zdjęciem Mgławicy Koński Łeb IC 434 (zdjęcie bardziej czerwone).

Natomiast „artykuły długie” (wyróżnione zdjęciem Mgławicy Oriona M42, zdjęcie w odcieniu niebieskim) są głównymi wpisami, dla których stworzyłem tego bloga. Są one długimi esejami szczegółowo omawiającymi zagadnienia astrobiologiczne, wspartymi obszerną literaturą przedmiotu.

Analizuję w nich zagadnienia związane z ewolucją życia, paleontologią, historią Ziemi, ewolucją i cechami inteligencji biologicznej, czasami inteligencji niebiologicznej, problematykę ewolucji człowieka, teoretyzuję na temat zjawiska cywilizacji, różnych kwestii astrobiologicznych, czyli życia pozaziemskiego, habitatów pozaziemskich, chemii życia, a także podejmuję takie problematyki, jak występowanie innych niż ziemska cywilizacji, Paradoks Fermiego, Równanie Drake’a. W przypadku teorii biologicznego tworzenia cywilizacji analizuję problemy związane z ludzką psychologią, ludzkimi kulturami oraz warunkami, które umożliwiły zrodzenie jedynej znanej nam cywilizacji w kosmosie.

W przeciwieństwie zatem do zwykłej astrobiologii, pole mojego spojrzenia rozciąga się także na nauki tzw. humanistyczne, takie jak psychologia czy antropologia kulturowa. Brak tych ostatnich bardzo dostrzegam w astrobiologii w przypadku szacowania istnienia innych cywilizacji i uważam, że przez to przekłamują one wyniki takich szacunków, bowiem pomijają liczne problemy jakie wiążą się z wyczerpującą analizą tworzenia się zjawiska cywilizacji zrodzonej z biosfery planety.

Długoterminowym celem powołania tego bloga jest pragnienie napisania i wydania obszerniejszej książki omawiającej powyższe tematy.