O blogu

Jest to blog poświęcony nauce w jej restrykcyjnym znaczeniu. Nie jest to miejsce rozpatrywań metafizycznych, „zanadto” filozoficznych (spekulacji „luźno” podchodzących do wiedzy naukowej), nie szukamy tu latających spodków, a ewentualną wyobraźnię związaną z science fiction (której też jestem fanem) redukujemy do szczegółowej wiedzy.

Na blogu prezentuję zagadnienia związane z ewolucją życia, paleontologią, historią Ziemi, inteligencją zwierząt, ewolucją i cechami inteligencji biologicznej, czasami inteligencji niebiologicznej (osobliwość, „psychologia” maszyn), problematykę ewolucji człowieka, teoretyzuję na temat zjawiska cywilizacji (powstania, trwania, jej determinantów biologicznych, kulturowych i socjologicznych, złączenia biologii z technologią), przedstawiam ponadto różne kwestie astrobiologiczne, czyli dotyczące życia pozaziemskiego, habitatów pozaziemskich, chemii życia, a także podejmuję takie problematyki, jak występowanie innych niż ziemska cywilizacji. W przypadku teorii biologicznego tworzenia cywilizacji analizuję problemy związane z ludzką psychologią, ludzkimi kulturami oraz warunkami, które umożliwiły zrodzenie jedynej znanej nam cywilizacji w kosmosie.


W przeciwieństwie zatem do astrobiologii, pole tematyczne tego bloga rozciąga się także na nauki humanistyczne i społeczne, takie jak psychologia czy antropologia kulturowa. Brak tych ostatnich wyraźnie dostrzegam w astrobiologii w przypadku szacowania istnienia innych cywilizacji i uważam, że przez to przekłamują one wyniki takich szacunków, bowiem pomijają liczne problemy jakie wiążą się z wyczerpującą analizą tworzenia się cywilizacji z biosfery planety.
Niemniej – blog ten, choć często z astronomicznej perspektywy, jest głównie o nas, o fenomenie i osobliwości człowieka, fenomenie jego inteligencji i stworzenia cywilizacji technologicznej.

Na blogu znajdziecie cztery typy artykułów. Do jakiego typu należy dany wpis zorientujecie się po reprezentującym go zdjęciu.

1. Newsy, ciekawostki itp.
Opatrzone są zdjęciem przedstawiającym wielość galaktyk (zdjęcie mocno czarne).

Są to drobne, „szybko” robione wpisy z profilu facebookowego, omawiające odkrycia, artykuły naukowe, linkujące ciekawostki itd. Rozwijając w bocznym panelu zakładkę „Kategorie” znajdziecie je pod hasłem „Newsy i ciekawostki” (na smartfonach panel boczny jest na dole strony). Nie są to jednak właściwe materiały na blogu, tylko drobiazgi przerzucone z Facebooka.

Pozostałe wpisy są moimi własnymi, właściwymi artykułami, które omawiają jakiś temat:

2. Artykuły krótsze.
Wyróżnia je zdjęcie Mgławicy Koński Łeb IC 434 (zdjęcie w odcieni czerwieni).

Są to różne podejmowane przeze mnie tematy z dziedzin związanych z tym blogiem. Czasem zamiast zdjęcia Końskiego Łba wyróżnione są zdjęciem związanym z tematem artykułu. Znajdziecie je w „Kategoriach” pod hasłem „Artykuły krótsze”.

3. Artykuły długie.
Wyróżnione zdjęciem Mgławicy Oriona M42 (w odcieniu niebieskim).

Są to najważniejsze wpisy na tym blogu. Są to długie eseje, które szczegółowo rozpatrują dany temat, możliwie komplementarnie przedstawiając problem, wraz z podaniem szerokiej bibliografii. Często składają się z kilku stron. Te zaś, które mieszczą się na jednej stronie, są wyraźnie dłuższe od artykułów krótkich. Znajdziecie tam sporo wiadomości, nieraz przedstawienie problemów z innej niż zazwyczaj perspektywy, a czasem też autorskie tezy. Wszystko oczywiście w ramach spojrzenia zgodnego ze współczesnymi badaniami, opatrzonego stosowną bibliografią.
Artykuły te znajdziecie w „Kategoriach” pod hasłem „Artykuły długie”.

4. Artykuły związane z jakąś serią.
Np. seria „Pochodzenie gatunków” omawia historię ewolucyjną danych gatunków zwierząt lub innych organizmów, zazwyczaj współcześnie żyjących. Artykuły takie opatrzone są barwnymi zdjęciami odpowiednimi do tematu, np. zdjęciem omawianego zwierzęcia itp. W „Kategoriach” serie znajdują się pod odpowiadającymi im hasłami. Pochodzenie gatunków pod hasłem „Pochodzenie gatunków” itd.

Długoterminowym celem powołania bloga jest pragnienie napisania i wydania książki omawiającej powyższe tematy.